Наші послуги
Мобільний, Telegram
+49-179-4499892

Рівні володіння німецькою: визначення та характеристики

Інформація про рівні володіння німецькою мовою і короткий опис кожного з них, для того аби абітурієнт міг самостійно приблизно визначити рівень знань. Точно та професійно рівень німецької мови визначать на невеликому вступному тесті перед початком мовних курсів. Тут можна знайти виключно інформацію для загального орієнтування в ступенях  німецької мови. Якщо є міжнародний мовний сертифікат (TestDAF, DSH, або один із сертифікатів від інституту Гьоте), рівень мови вже визначено і цю інформацію можна проглянути заради цікавості.

Рівні німецької мови, як і багатьох інших мов, оцінюються за єдиною європейською системою CEFR (CommonEuropeanFrameworkofReference). За її допомогою можна оцінити знання іноземної мови в усіх її проявах:  читанні, мовленні, розумінні на слух та в письмі.

 

Виділяють три ступеня володіння мовою, в кожній з яких є два підступеня. Таким чином, знання іноземної мови вимірюються в 6 ступенях: А1, А2, В1, В2, С1, С2.

 

Більш детально про кожен ступень:

А – Елементарне володіння

 1. А1 Рівень виживання
 2. А2 Передпороговий рівень

В – самостійне володіння

 1. В1 Пороговий рівень
 2. В2 Пороговий продвинутий рівень

С – вільне володіння

 1. С1 Рівень професійного володіння
 2. С2 Рівень досконалого володіння

Рівні німецької мови часто позначаються інакше – Grundstufe (Anfänger), Mittelstufe, Oberstufe (Fortgeschritten). Проте, це неофіційні позначки, вони описують володіння німецькою в загальних рисах, і використовують їх лише для зручності.

 

Опис рівнів володіння німецькою мовою

Для того, аби ти краще міг собі уявити, що ж розуміється під рівнями А1 – С1, ми склали таблицю з точним описом необхідних вмінь на кожній зі сходинок:

А1 (Рівень виживання)

Аудіювання: ти розумієш окремі знайомі слова і дуже прості фрази в повільному та чіткому мовленні в ситуаціях повсякденного спілкування, коли говорять про тебе, твою родину в найближчому оточенні.

Читання: ти розумієш знайомі імена ,слова, а також дуже прості речення в оголошеннях , на шпальтах чи в каталогах.

Діалог: ти можеш приймати участь в діалозі ,якщо твій співрозмовник на твоє прохання повторює у сповільненому темпі свій вислів або перефразує його, а також допомагає сформулювати те, що ти намагаєшся сказати. Ти можеш задавати прості питання і відповідати на них в рамках відомих тобі тем або тем що тебе цікавлять.

Монолог: ти можеш, використовуючи прості фрази і речення, розповісти про місце де проживаєш, та про людей, яких ти знаєш.

Письмо: ти можеш писати прості листівки( наприклад, привітання зі святом), заповнювати формуляри, вносити своє прізвище, національність, адресу в реєстраційний лист у готелі.

 

 А2 (Передпоріговий рівень)

Аудіювання: ти розумієш окремі фрази та найбільш вживані слова у висловлюваннях ,що стосуються важливих для тебе тем (наприклад, основну інформацію про себе та свою родину, про місце де живеш ,про роботу). Ти розумієш, про що йдеться у простих, чітко сказаних і невеликих за обсягом повідомленнях та оголошеннях.

Читання: ти розумієш дуже короткі прості тексти. Ти можеш знайти конкретну ,легко передбачувану інформацію в простих текстах повсякденного спілкування: в рекламах, меню, розкладах. Ті розумієш прості листи особистого характеру.

Діалог:  ти можеш спілкуватися в простих типових ситуаціях, які вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих тем та видів діяльності. Ти можеш підтримувати коротку розмову на побутові теми, але все ж таки розумієш недостатньо, аби самостійно вести бесіду.

Монолог: ти можеш, використовуючи прості фрази та речення, розповісти про свою родину та інших людей, умови життя, навчання, роботу.

Письмо: ти можеш писати прості короткі записки та повідомлення, написати нескладний лист особистого характеру (наприклад, висловити комусь свою вдячність за дещо).

 

В1 (Поріговий рівень)

Аудіювання: ти розумієш основні положення чітко вимовлених висловів в межах літературної норми на відомі теми, з якими тобі доводиться мати справу на роботі, відпочинку, в школі тощо. Ти розумієш про що йдеться у більшості радіо- та телепрограмах про поточні події, а також передачах, пов’язаних з твоїми особистими чи професійними інтересами. Мова тих що говорять повинна бути при цьому чіткою та відносно повільною.

Читання: ти розумієш тексти,побудовані на частотному мовному матеріалі повсякденного та професійного спілкування. Ти розумієш опис подій, почуттів, намірів в листах особистого характеру.

Діалог: ти можеш звертатися в більшості ситуацій , що виникають під час перебування в країні мови яку вивчаєш. Ти можеш без попередньої підготовки приймати участь в діалогах на знайому тобі тему, або тему яка тебе цікавить (наприклад, «родина», «робота», «мандрівки», «поточні події»).

Монолог: ти можеш будувати прості зв’язані висловлювання про свої особисті враження, події, розповідати про свої мрії, сподівання та бажання. Ти можеш коротко обґрунтувати та пояснити свої погляди та наміри. Ти можеш розповісти історію або викласти сюжет книги чи фільму та висловити своє відношення до цього

Письмо: ти можеш писати прості пов’язані тексти на знайомі теми чи теми які тебе цікавлять. Ти можеш писати листи особистого характеру, повідомляючи в них про свої особисті переживання та враження.

 

В2 (Пороговий продвинутий рівень)

Аудіювання: ти розумієш розвернуті доповіді і лекції та навіть складну аргументацію яку вони містять, якщо тематика цих доповідей тобі достатньо відома. Ти розумієш майже всі новини і репортажі про поточні події. Ти розумієш зміст більшості фільмів ,якщо їх герої розмовляють літературною мовою.

Читання: ти розумієш статті і повідомлення щодо сучасної проблематики, автори яких займають особливу позицію чи висловлюють особливу точку зору. Ти розумієш сучасну художню прозу.

Діалог: ти можеш без підготовки доволі вільно приймати участь в діалогах з носіями мови, яку вивчаєш. Ти можеш приймати активну участь в дискусії на знайому тобі тему, обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору.

Монолог: ти можеш зрозуміло та конструктивно висловлюватися щодо широкого кола питань, які тебе цікавлять. Ти можеш пояснювати свою точку зору на актуальну проблематику, висловлюючи усі «за» та «проти».

Письмо: ти можеш писати зрозумілі детальні повідомлення щодо  широкого кола питань які тебе цікавлять. Ти можеш писати ессе чи доповіді, висвітлюючи питання чи аргументуючи точку зору  «за» або «проти». Ти можеш писати листи, виділяючи ті події і враження, які є для тебе особливо важливими.

 

С1 (Рівень професійного володіння)

Аудіювання: ти розумієш розгорнуті повідомлення , навіть якщо вони мають нечітку логічну структуру та недостатньо висловлені змістові зв’язки. Ти майже вільно розумієш всі телевізійні програми та фільми.

Читання: ти розумієш великі складні нехудожні та художні тексти, їх стилістичні особливості, а також спеціальні статті і технічні інструкції великі за обсягом, навіть якщо вони не стосуються сфери твоєї діяльності.

Діалог: ти можеш зненацька та бігло, не відчуваючи труднощів у підборі слів, висловлювати свої думки, твоя мова відрізняється різноманіттям мовних засобів і точністю їх застосування в ситуаціях професійного та повсякденного спілкування. Ти можеш точно формулювати та виражати свої думки, а також активно підтримувати будь-яку бесіду.

Монолог: ти можеш зрозуміло та конструктивно викладати складні теми, об’єднуючи в єдине ціле складові; розвивати окремі положення та робити відповідні висновки.

Письмо: ти можеш чітко та логічно виражати свої думки в письмовій формі і детально висвітлювати свої думки. Ти можеш ретельно викладати в листах, творах, доповідях складні проблеми, виділяючи те, що на твою думку є найважливішим. Ти можеш використовувати мовний стиль, що відповідає адресату.

 

С2 (Рівень досконалого володіння)

Аудіювання: ти вільно розумієш будь-яку розмовну мову при безпосередньо або опосередкованому спілкуванні. Ти вільно розумієш мову носія мови, який говорить в швидкому темпі, якщо у тебе є можливість звикнути до індивідуальних особливостей його вимови.Читання: ти вільно розумієш всі типи текстів, включаючи тексти абстрактного характеру, складні в композиційному або мовному відношенні: інструкції, спеціальні статті та художні твори.Діалог: ти можеш вільно брати участь у будь-якій розмові чи дискусії, володієш різноманітними ідіоматичними і розмовними виразами. Ти побіжно висловлюєшся і вмієш висловлювати будь-які відтінки значення. Якщо у тебе виникають труднощі у використанні мовних засобів, ти можеш швидко і непомітно для оточуючих перефразувати своє висловлювання.Монолог: ти можеш побіжно вільно і аргументовано висловлюватися, використовуючи відповідні мовні засоби залежно від ситуації. Ти можеш логічно побудувати своє повідомлення таким чином, щоб привернути увагу слухачів і допомогти їм відзначити і запам’ятати найбільш важливі положення.Письмо: ти можеш логічно і послідовно висловлювати свої думки в письмовій формі, використовуючи при цьому необхідні мовні засоби. Ти можеш писати складні листи, звіти, доповіді або статті, які мають чітку логічну структуру, що допомагає адресату відзначити і запам’ятати найбільш важливі моменти. Ти можеш писати резюме та рецензії як на роботи професійного характеру, так і на художні твори.

Наші офіси

 • hannover logo

  Business Mission GmbH

  Loccumer Straße 55
  30519 Hannover
 • besgraniz-office

Підприємство

Години роботи

Пн-Чт: 9.00-16.00*
Пт: 9.00-13.00*

* за Берлінським часом (GMT+3)
Київський час мінус 1 година
(тобто коли в Києві 12 - в Німеччині тільки 11)